• Ik ben akkoord met de instapregels van PTC Limburg en uitsluitend patiënten vanuit Fysio Group Limburg zijn lid.
  • Het bepalen van uw functionele belastbaarheid middels een evaluatiemoment en metingen door een fysiotherapeut of trainer is een vereiste om te kunnen trainen bij PTC Limburg. De frequentie van deze evaluatiemomenten is in overleg met uw persoonsgebonden contact. Minimaal 2 x/jaar vindt een gezondheidscheck plaats door de gekoppelde fysiotherapeut.
  • Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
  • Opnieuw starten van een abonnement kan uitsluitend via een nieuw ondertekend contract.
  • Ik weet dat ik in geen enkel geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld . In geval van langdurige blessure of letsel kan het abonnement stilgelegd worden met inachtneming van een maand opzegtermijn. Dit is alleen mogelijk in goed overleg en na schriftelijke goedkeuring van uw persoonlijk contact binnen PTC Limburg. ( Fysiotherapeut of Trainer).
  • Eventuele prijsstijgingen kunnen slechts 1x per jaar doorgevoerd worden uitsluitend vanaf 1 januari. Indien abonnementhouders niet akkoord gaan met deze prijsstijging kunnen zij met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn ( 1 extra maand ) hun abonnement beëindigen. Indien door betreffende abonnementhouder niet gereageerd wordt voor de ingangsdatum van de prijsstijging, betekent dit dat de betreffende prijsstijging wordt geaccepteerd en zal dus automatisch worden doorgevoerd.
  • Trainingsbepalingen: Ik weet dat ik voor wat betreft het trainingsgedeelte mij moet conformeren met de trainingsvoorwaarden opgesteld uitsluitend in overleg met een van de fysiotherapeuten van Fysio Group Limburg en PTC Limburg.
  • Ik kan maximaal 1 x per week een trainingsuur inhalen in de daarvoor bestemde vrije trainingsuren aangegeven in het weekschema van Fysio Group Limburg / PTC Limburg.
  • Gezien de deelnemerscapaciteit van de zwembad groepslessen is het niet mogelijk een training les in te halen tenzij de gekoppelde fysiotherapeut anders beslist al dan niet in overleg met praktijkhouder.

Prijzen zijn inclusief BTW bij abonnementen en trainingskaarten die particulier zijn aangegaan om een curatief traject te ondersteunen. D.w.z. er wordt opbouwend geoefend en getraind ten behoeve van behoud en/of onderhoud van lichamelijke conditie.